Instrukcje ppoż - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Opracowanie

instrukcja ppoż

opracowanie
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
instrukcja ppoż
Przejdź do treści
Instrukcje PPOŻ są wymaganym przez polskie prawo opracowaniem, które jest stosowane w budynkach takich jak: obiekty zbiorowego zamieszkania (pensjonaty, hotele, domy opieki, sanatoria), obiekty użyteczności publicznej (przychodnie, szkoły, urzędy, biblioteki, kina, teatry, szpitale), czy też obiekty przemysłowe, gdzie znajdują się strefy zagrożone wybuchem.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest nazywana również instrukcją przeciwpożarową, lub też instrukcją pożarową. Jest to dokument wymagany przez cały okres użytkowania budynku od momentu jego odbioru przez PSP. Takie opracowanie jest złożone z części opisowej (warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu, procedury ewakuacyjne) oraz części graficznej (planu sytuacyjnego terenu, rozmieszczenia urządzeń gaśniczych i planu ewakuacji).

Obowiązek posiadania instrukcji przeciwpożarowej dotyczy wszelkich budynków użyteczności publicznej tj. budynków biurowych, szpitali, lokali handlowo-usługowych, szkół, przedszkoli, hoteli, fabryk, zakładów produkcyjnych itp. Głównym kryterium jakie bierze się pod uwagę w przypadku wymogu posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są wymiary, a dokładniej wielkość budynku. Wielkość jaką się zazwyczaj przyjmuje to ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej budynku. Konieczność posiadania instrukcji przeciwpożarowej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). Instrukcja pożarowa musi być opracowana dla budynków o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 (wyjątkiem od tej reguły są obiekty inwentarskie) oraz dla obiektów o kubaturze brutto powyżej 1500 m3 dla budynków inwentarskich. Ponadto taki obowiązek spoczywa na budynkach, gdzie powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 (np. składowiska odpadów, czy stacje oczyszczania wody) oraz w budynkach, gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem. W tym ostatnim wypadku taka instrukcja jest konieczna bez względu na wymiary obiektu.

Kwestię opracowania instrukcji ppoż również regulują przepisy polskiego prawa, a dokładniej ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351). Osoby odpowiedzialne za stworzenie instrukcji PPOŻ muszą spełniać jedno z następujących kryteriów:
- posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończenie szkolenia dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej
- tytuł zawodowy technika pożarnictwa
- wyższe wykształcenie i ukończenie kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
- wykształcenie średnie oraz ukończony kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej
- uzyskanie kwalifikacji do pełnienia zawodu technika pożarnictwa w trakcie postępowania o uznanie otrzymanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bądź też Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do pełnienia zawodu technik pożarnictwa.Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego dostępne w sklepie

W kategorii instrukcje PPOŻ znajdują się wszelkiego rodzaju opracowania przygotowane przez specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dostępna oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów, zawiera ona całe spektrum najpopularniejszych tablic wykorzystywanych w poszczególnych budynkach. Wszystkie instrukcje są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów. Ponadto dostępne w sklepie instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego są czytelne i trwałe. Odpowiedzią na rosnące wymagania naszych klientów jest oferta następujących instrukcji przeciwpożarowych:

- instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
- ogólna instrukcja przeciwpożarowa w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej
- instrukcja ppoż dla stacji paliw
- instrukcja ppoż dla warsztatów samochodowych, mechanicznych, garaży, lakierni
- instrukcja dla pomieszczeń biurowych
- instrukcja dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
- instrukcja dla magazynów składujących niebezpieczne produkty
- instrukcja dla magazynów, gdzie nie występują strefy zagrożenia wybuchem
- instrukcja dotycząca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
- ogólne instrukcje dla miejsc edukacji takich jak szkoły, przedszkola, świetlice itp.
- instrukcja ppoż na terenie placu budowy
- instrukcja dotycząca postępowania w razie wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub chemicznych
- instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
- instrukcja bezpieczeństwa kontenerów (klatek) butli 11 kg

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą i fachowym doradztwem. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu. Znajdziecie tam Państwo wszystkie niezbędne instrukcje PPOŻ dla poszczególnych budynków.
bezpieczeństwo
na naszej stronie znajdziesz informacje na temat
bezpieczeństwa pożarowego
dla wielu różnych obiektów
instrukcja-ppoz.com.pl
opracowania
szkoły, urzędy, zakłady pracy
hotele, szpitale, przychodnie,
dworce, urzędy, zakłady przemysłowe
Wróć do spisu treści