Przykładowy spis treści dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1. Postanowienia ogólne 1.1 Przedmiot instrukcji 1.2. Zakres obowiązywania i odpowiedzialności 1.3. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 1.4. Przechowywanie instrukcji 1.5. Definicje i oznaczenia 1.6. Przepisy, normy oraz inne opracowania stanowiące podstawę opracowania: 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu […]

Przykładowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czasami wiąże się z koniecznością przekazania części jej treści do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. […]

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymóg przekazania do PSP


Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191 j.t.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z wyzej […]

Kto może opracować Instrukcję Bezpieczeństwa PożarowegoInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagania w zakresie merytorycznym.   Instrukcja ppoż. Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego została określona w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719). Zgodnie z cyt. […]

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem zawierającym szereg informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. określenie: Zasad organizacyjnych funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu. Zasad zapobiegania możliwości powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia. Zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia. Opracowanie przedmiotowej instrukcji ppoż stanowi realizację […]

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego